Autorské práva

Obsah stránky na www.svadobneoznamenia.top a jej grafické vyhotovenie je chránené autorským zákonom.

Prístupnosť
1. Obsah web stránky www.svadobneoznamenia.top je chránený autorským právom spoločnosti Marek Rázga, 059 38 Štrba, 1. Mája 517/12, IČO: 47090359. Bez predchádzajúceho súhlasu je možné využívať ho len na nekomerčné a osobné účely. Podmienky platia pre všetkých užívateľov, pokiaľ nie je písomne uvedené inak. Akákoľvek neoprávnená verejná distribúcia bude predmetom šetrenia a v prípade preukázateľného porušenia autorských práv podnikne spoločnosť Marek Rázga, 059 38 Štrba, 1. Mája 517/12, IČO: 47090359, ktorá je prevádzkovateľom webu www.svadobneoznamenia.top, potrebné právne kroky.
Obsah stránky je majetkom Marek Rázga, 059 38 Štrba, 1. Mája 517/12, IČO: 47090359 alebo je zverejnený s predchádzajúcim súhlasom vlastníka/ vlastníkov predmetného obsahu.
2. Marek Rázga, 059 38 Štrba, 1. Mája 517/12, IČO: 47090359 vynakladá maximálne úsilie na udržanie aktuálnych a pravdivých informácií na web stránke. Za prípadné chyby a opomenutia na stránke nenesie žiadnu zodpovednosť. Zmeny obsahu a cenovej ponuky sú vyhradené!

3. Užívateľ predmetnej web stránky www.svadobneoznamenia.top súhlasí s podmienkami jej použitia. Majitelia ani zamestnanci Marek Rázga, 059 38 Štrba, 1. Mája 517/12, IČO: 47090359 nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody súvisiace s prehliadaním a používaním web stránky.
Marek Rázga, 059 38 Štrba, 1. Mája 517/12, IČO: 47090359 sa dištancuje od akýchkoľvek technických škôd spôsobených používaním uvedenej web stránky.
4. Pre plnú funkčnosť stránok je potrebné mať naištalovanú v internetovom prehliadači technológiu Flash, povolený javascript a cookies.

5. Marek Rázga, 059 38 Štrba, 1. Mája 517/12, IČO: 47090359 sa zaväzuje chrániť osobne údaje klientov, žiadateľov o zamestnanie, ako aj registrovaných užívateľov web stránky, podľa interne prijatých predpisov a v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.